Volvo feltvognens Norske historieProduksjon av Volvo feltvogn L3314N, en glemt bilproduksjon i Norge. 


Opprinnelsen: På slutten av 50 tallet  gikk det dårlig for Volvo og de måtte derfor finne på noe nytt. N M Hartelius, konstruktør ved militærvogn avdelingen hos Volvo, utviklet en modell av en terreng bil laget av kryssfiner. Modellen ble vist til det Svenske Forsvaret. På dette tidspunktet var det var akkurat en slik Jeep de var ute etter. 
Konstruksjon av en prøveserie med benevnelsen
L-2304 (0 serie) ble påbegynt. På denne vognen ble det påmontert en Volvo B16 motor, M41 girkasse, bak og for akslinger fra Salisbury i England, fordelingsgirkasse fra Willys Jeep tilvirket av ZF og mellomakslinger fra Hardy Spicer.
L-2304 ble testet av det Svenske forsvaret sammen med andre produsenter/ modeller på markedet, men det fantes ingen annen virkelig konkurrent.
Som en videreutvikling av
L-2304 kom vognen som vi i Norge kjenner best, L-3314. Motoren på denne utgaven ble Volvo B18, M41 girkasse, bak og for akslinger fra Salisbury i England forsterket med differensial brems, fordelingsgirkasse med mal fra Jeep men ble forbedret og forsterket av Volvo.
Produksjonen i Norge:
Det norske Forsvaret skulle i løpet av en tiårsperiode fra 1962 erstatte sine militære kjøretøyer som da bestod av Willys og Ford Jeep`er.  Volvo i Göteborg produserte akkurat på denne tiden et utvalg av militære kjøretøyer som egnet seg for Forsvarets behov, samt at flere kjøretøyer var under utvikling. I dette tidsrommet hadde Norske myndigheter som alminnelig målsetting at størst mulig produksjon av militære kjøretøy og deler til disse skulle utføres av Norsk industri, men innenfor de økonomiske og tekniske mulighetene som industrien hadde.  Kongsberg Våpenfabrikk (KV) og Raufoss Ammunisjonsfabrikk (RA) hadde et godt grunnlag for å fremme salget av Volvo feltvogner til Forsvaret siden de var såkalte militære bedrifter. 
Som en konsekvens av behovet til nye feltvogner til Forsvaret, og myndighetenes alminnelig målsetning, innledet Kongsberg våpenfabrikker (KV) i 1962 en samarbeidsavtale med Volvo. Avtalen ga KV rett til å avgjøre i hvilken utstrekning KV og annen industri skulle delta i montering, deletilvirkning og reservedelsproduksjon. RA hadde på denne tiden administrativ erfaring fra produksjon av mopeder og ble derfor av administrasjonen til KV valgt at de skulle montere feltvognen. Dette passet også Volvo godt siden RA brukte samme opplegg, hjelpemidler og samme produksjonstider som Volvo brukte på dette tidspunktet.
Den "Norske" Volvo feltvognen fikk benevnelsen L-3314N og består av ca 4000 løse deler som skulle overflatebehandles og monteres sammen på RA. Av disse delene ble ca 1000 stk skaffet fra forskjellige norske leverandører. Dette var blant annet; presenning, innredning, batterier og dekk. Den norske utgaven hadde til forskjell fra den sivile svenske utgaven; 24 volt skjermet el anlegg, andre instrumenter, nedfellbar frontrute og annen type presenning.
beskri2    beskri6
Etter diverse tester av prototyper av Volvo feltvognen, sluttet Hærens forsyningskommando (HFK) seg til kontrakt om kjøp av denne feltvognen fra KV (2000 stk). HFK hadde blant annet i en periode vognen til test under ekstreme forhold ute på viddene i Finmark. Ved undertegnelsen av kontrakten stilte HFK krav til KV at det måtte gjøres en del forandringer på den modellen Volvo hadde levert tidligere. Blant annet det elektriske anlegget, feil utslag på forhjul, hurtig slitasje på kamaksel, svake lager i girkasse og div andre små feil. 
Stort sett påtok Volvo seg kostnadene ved å skifte ut de vognene som var ute ved avdelingene og foreta forandringer ved den videre produksjonen. Når disse "barnesykdommene" var overvunnet, fant man ut at kvaliteten var meget bra og at brukerne ute i den enkelte avdelingene var meget godt fornøyde med egenskapene til vognen. 

RA produserte Volvo feltvogn L-3314N i perioden 1962 til 1968. Montasjetiden var på ca 32 timer pr vogn. Ut fra fabrikken rullet det 2273 vogner som var montert på RA. 175 vogner ble i starten bestilt ferdigmonterte som snau vogn fra Volvo i Göteborg pga leveringstidene til Forsvaret.  Av disse ble 2440 levert HFK mens 8 stk ble levert til andre kunder...