Sikkerhetskontroll av feltvogna. I Forsvaret ble dette gjennomført hver 14. dag
Her ser du hvor ofte og hvilke smøremidler som Forsvaret brukte
Verktøy og utstyr, med nato nr og Forsvarets priser
Mal for å lage kamuflasjemønster på feltvogna. Belys bilen med denne skissen for best resultat :)