Tips i hvordan få på kjetting. Utarbeidet av meg når jeg jobbet på Forsvarets Kjøreskole Jørstadmoen
Utsnitt fra verkstedhåndbok - Hvordan justere ventilene
Verktøy og utstyrsliste