Her finner du informasjon om kjøretøy som har vært og som fortsatt er i tjeneste hos det norske Forsvaret 


Hva er en feltvogn?


Beggrepet «feltvogn» er beskrivelse for kjøretøy i 1/4-tonn klassen som er spesialdesignet for personelltransport i militær sammenheng. En feltvogn har som regel drift på alle hjul og er enten rene militært utviklete kjøretøyer eller sivile kjøretøyer som har blitt militarisert.

Feltvogner i det norske Forsvaret - etterkrigstiden:


De kjente og mest vanlige typene:

Willys MB / Ford GPW 1945 - 1986

www.feltvogn.no
Bilde tatt av Will Johnson, USA

Historien er vel kjent for de fleste. Brukt av norske og alierte styrker under krigen. Under våpenhjelpprogrammet på 50-tallet mottok norge ca 3000 jeeper. Bildet viser en Jeep med norsk vintertopp, skistativ og øvrige norske modifikasjoner.


Volvo L3314N 1962 - 2001

beskri11

Feltvogn som overtok som «enhetskjøretøy» etter Jeepen fra WWII. Se forøvrig egen siden i menyen til venstre om Volvo feltvogn - spesielt tema norsk historie

Land Rover 109, Serie III, 1971 - 1985


Pasted Graphic 7
Feltvogn som ble kjøpt inn for å erstatte de gamle Jeepene og Dodgene.


Mercedes Benz GD240GD 1983 - dags dato

MB 240 GD.JPG

Feltvognen som nyttes i dag. Se forøvrig i menyen til venstre om MB feltvogn.
Andre feltvogner som har vært i tjeneste i Norge:


Humber Super Snipe, 1945 - 1950 tallet

felvogn.no
Bilde fra wikipedia

Noen få eksemplarer av disse vognene kom til Norge med de britiske styrkene i 1945 og var i bruk i Tysklandsbrigaden frem til 1953.

Ford WOA2, 1945 - midten av 1950 tallet


www.feltvogn.no
Bilde fra War and Peace Show - Beltring, tatt av Rlangham

Noen få eksemplarer av disse vognene kom til Norge med de norske og britiske styrkene fra Skottland i 1945.

Chevrolet C8A, 1945 - 1950 tallet

www.feltvogn.no
Bilde tatt av: Aktron / Wikimedia Commons

Under krigen ble dette kjøretøyet ble i hovedsak brukt av luftforsvaret som feltvogn. Vekten på denne er i underkant av 3 tonn i motsetning til «storebror» C15A som veide 4,4 tonn.

Dodge T214 WC53, 1953 - 1964

Pasted Graphic 4
Bilde er tatt av: Lars-Göran Lindgren, Sweden

Dette kjøretøyet ble i all hovedsak utviklet som en personelltransporter for offiserer og stabsvogn under WWII. I Norge ble disse brukt som feltvogn, radiovogn og varevogn.


Willys M38 1953 - 1980 tallet

Pasted Graphic 5
Bilde tatt av Dave, wikipedia

M38 (også kalt «mutt») er videreutvikling av den mer kjente Willys MB. M38 ble produsert starten på 1950-tallet og kom til Norge i mindre antall som endel av våpenhjelpen i 1953, sammens med Willys MB og Ford GPW. Kjøretøyet ble brukt på samme måte som «krigerene» og trolig avhendet samtidig med disse på 80-tallet.